Phát hành: 2022 Thể Loại: Bài hát Nhạc Hoa

Tải bài hát hot Goodbye Mp3 miễn phí, Nghe Nhạc Online Goodbye về điện thoại. Chúng tôi rất vui vì đã giúp bạn có buổi nghe nhạc Mp3 Goodbye vui vẻ!. Download nhạc Goodbye nhanh nhất, Tải Nhạc Goodbye hay online

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát: Goodbye
Àiqíng de qǐdiǎn dōu shì zuìměi de shùnjiān
Shénme tiě dá ní de jīngdiǎn luómì'ōu gēn zhū lì yè
Nàxiē zuì shānqíng de diànyǐng qíngjié
Dōu shuō ài néng chāoyuè shēngsǐ líbié

Céngjīng wǒmen dōu hěn jiānjué àile jiù bù gǎibiàn
Bùyào duì wǒ shuō zàijiàn yījù zàijiàn
Jiù jiéshù zhè yīqiè
Néng fǒu bùyào shuō zàijiàn nǐ de zàijiàn

Shuō dé nàme míngquè
Zěnme wǒ hé nǐ zhī jiān liǎng gè shìjiè
Zài yě méiyǒu jiāojiē
Rúguǒ gàobié néng bùnéng zàijiàn

Wǒmen de zhàopiàn jìlù xìngfú dào yǒngyuǎn
Zhǐshì zài xìngfú de huàmiàn zhǐ dìnggé zài yī shùnjiān
Nàxiē màn tūn tūn bēiqíng de yīnyuè
Zǎo shuōguò àiguò zhīhòu jiùshì líbié

Zǎo gāi xiāngxìn nàxiē yùyán wǒmen yě méiyǒu duō tèbié
Bùyào duì wǒ shuō zàijiàn yījù zàijiàn
Ràng ài biàn dé biǎomiàn
Zhēn de bùyòng shuō zàijiàn jiùsuàn zàijiàn

Jiéjú bùnéng gǎibiàn
Jiùsuàn wǒ hé nǐ zhī jiān liǎng gè shìjiè
Zài yě méiyǒu jiāojiē
Bùyòng bàoqiàn jiù zhēn de zàijiàn

Rúguǒ yǒuyuán wǒmen huì zài yùjiàn
Fǎnzhèng dìqiú běnlái jiù hěn yuán
Jiùsuàn jīntiān nǐ yào zǒu dé duō yuǎn
Fǎnzhèng jiùshì yītiáo dìpíngxiàn

Fǎnzhèng yuànwàng bù yīdìng huì shíxiàn
Fǎnzhèng chéngnuò bù yīdìng yào duìxiàn
Fǎnzhèng shuì xǐng shì xīn de yītiān
Bié duì wǒ shuō zàijiàn yījù zàijiàn

Ràng ài biàn dé biǎomiàn
Zhēn de bùyòng shuō zàijiàn jiùsuàn zàijiàn
Jiéjú bùnéng gǎibiàn
Jiù suàn wǒ hé nǐ zhī jiān liǎng gè shìjiè

Zài yě méiyǒu jiāojiē
Bùyòng bàoqiàn jiù zhēn de zàijiàn
Àiqíng dào zhōngdiǎn wǒmen zhǐ néng shuō zàijiàn
Xem thêm
Search Keyword: tải nhạc Goodbye, tải bài hát Goodbye, download nhạc Goodbye, tải nhạc mp3 Goodbye, Goodbye mp3, tải nhạc Goodbye mp3 miễn phí