Bom Bom Bom

- Roy Kim
Phát hành: 2022 Thể loại: Video Nhạc Hàn

Mp3 Music Download Bom Bom Bom miễn phí, Tải bài hát Mp3 Bom Bom Bom mới nhất. Nếu bạn thích bản nhạc Mp3 Bom Bom Bom, hãy chia sẽ cho các bạn của bạn biết đến TaiNhacMp3.Biz!. Tải nhạc online Bom Bom Bom mới nhất, Tải Nhạc Miễn Phí Bom Bom Bom hot

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát: Bom Bom Bom
Bom Bom Bom bomi wan neyo ury kachao umman natann kưte hangi kưte rou
kưte ga ancha di xatou kưban ji yoube nanbu tou taji tunama hine yao
Xara cata bun yao mi chou chi kou ra henju ma. Ha! yuma ri hamyo ante kou ra kou dan kou y xao xau
kưte yo! naru chou unbun xungan naru baoru arochi
kưte yo! naru han kihe chuuu! Y wơmi kagi chaone
--------- Huýt sáo----------
Bom Bom Bom bomi wan neyo kưte axao ta negaxun xian tan keou ruchi ma
Tabo comi pipi ona touxi ta xi ypet chiye anta. Chuwo kưtư yo bun neyo
Xara cata bun yao mi chou chi te kou yichi ma. Ha! Yichii ganma dou xara iran gou ychou ara xou
kưte yo! naru chou unbun xungan naru baoru arochi
kưte yo! naru han kihe chuuu! Y wơmi kagi chaone
------------- -------------------- --
uri kư ban chama yo ize tou y xanun man xeni chima yo
papa tana tou ưni zhen. tiru hakou mara kou e o
kưte yo! naru chou unbun xungan naru baoru arochi
kưte yo! naru han kihe chuuu! Y wơmi kagi chaone.
Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom............
Xem Thêm