Home / Tải Nhạc Mp3 / Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử

Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử

- Kai Yuan
Phát hành: 2022 Thể Loại: Bài hát Nhạc Hoa

Nghe nhạc Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử về điện thoại, Tải Nhạc Mp3 Miễn Phí Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử chất lượng cao. Tải bài hát online Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử hay nhất, Download Mp3 Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử mới online
Tải nhạc Mp3 Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử miễn phí tốt nhất ở đâu? Hãy truy cập TaiNhacMp3.Biz để được tải nhạc Mp3 và nghe nhac Mp3 Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử Mp3 miễn phí!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát: Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử
Wǒ hái nián shào qīng sè měng dǒng
nǐ tiān zhēn kě'ài tián měi wéi xiào xī yǐn zhe wǒ
Wǒ kàn zhe nǐ nǐ hài xiū zhe
Yuán lái mèng zhōng nà gè gōng zhǔ tā jiù shì nǐ.

Wǒ xǐ huan nǐ jiù shì wán měi de tiān shǐ
Zhǐ yào yī gè wéi xiào jiù huì zháo mí.
Baby wǒ ài shàng nǐ xiǎng zuò nǐ de wáng zǐ
Wǒ de shì jiè yīn wèi nǐ chū xiàn cái měi lì

Wǒ xiǎng ná zhe méi guī qiāo qiāo de kào jìn nǐ
Wǒ xǐ huan nǐ ó
Xiāng xìn nǐ huì ài shàng wǒ.
Qīngwā ài nǐ yě huì wèi nǐ biàn wángzǐ

Wǒ de zhēnxīn hé nǐ de wéixiào xuànlànle huājì
Jiù zhèyàng nǐ wánquán fúhuòle wǒ de xīn
Wǒ xǐhuan nǐ ó xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ ó
Nǐ yīdìng huì ài shàng wǒ.

Xiǎng nǐ zhīdào zǐxì tīng hǎo biérén dōu shuō
Wǒ rén pǐn chāo hǎo ó
Tiáozhěng bùdiào wèi ài bēnpǎo
Wǒ de wángzǐ mèngxiǎng bù huì xūwúpiāomiǎo.

Wǒ xǐhuan nǐ jiùshì wánměi de tiānshǐ
Zhǐyào yīgè wéixiào jiù huì zháomí.
Baby wǒ ài shàng nǐ xiǎng zuò nǐ de wángzǐ
Wǒ de shìjiè yīnwèi nǐ chūxiàn cái měilì

Wǒ xiǎng názhe méiguī qiāoqiāo de kàojìn nǐ.
Wǒ xǐhuan nǐ ó
Xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ
Qīngwā ài nǐ yě huì wèi nǐ biàn wángzǐ

Wǒ de zhēnxīn hé nǐ de wéixiào xuànlànle huājì
Jiù zhèyàng nǐ wánquán fúhuòle wǒ de xīn.
Wǒ xǐhuan nǐ ó xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ.
Nǐ yīdìng huì ài shàng wǒ

Na na na na na na
Baby wǒ ài shàng nǐ xiǎng zuò nǐ de wángzǐ.
Wǒ de shìjiè yīnwèi nǐ chūxiàn cái měilì
Wǒ xiǎng názhe méiguī qiāoqiāo de kàojìn nǐ.

Wǒ xǐhuan nǐ xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ
Baby wǒ ài shàng nǐ xiǎng zuò nǐ de wángzǐ
Wǒ de shìjiè yīnwèi nǐ chūxiàn cái měilì
Wǒ xiǎng názhe méiguī qiāoqiāo de kàojìn nǐ

Wǒ xǐhuan nǐ.
Xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ
Qīngwā ài nǐ yě huì wèi nǐ biàn wángzǐ
Wǒ de zhēnxīn hé nǐ de wéixiào xuànlànle huājì

Jiù zhèyàng nǐ wánquán fúhuòle wǒ de xīn
Wǒ xǐhuan nǐ ó xiāngxìn nǐ huì ài shàng wǒ ó
Nǐ yīdìng huì ài shàng wǒ ó
Nǐ yīdìng huì ài shàng wǒ.
Xem thêm
Search Keyword: tải nhạc Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử, tải bài hát Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử, download nhạc Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử, tải nhạc mp3 Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử, Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử mp3, tải nhạc Ếch Cũng Sẽ Thành Hoàng Tử mp3 miễn phí